Prace w komisjach Parlamentu Europejskiego

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli.

W komisjach parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi, analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.