Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego

W 2014 r. pod względem frekwencji Polska zajęła niechlubne czwarte miejsce od końca. W wyborach wzięło wtedy udział 23.83 proc. uprawnionych do głosowania obywateli. Za nami była tylko Słowenia – 21 proc., Czechy – 19,5 proc. i Słowacja – 13 proc. W całej Unii Europejskiej frekwencja wyniosła 42.61 proc.